Biologiczne oczyszczalnie ścieków trzebnica

Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczne oczyszczalnie ścieków są to z pewnością oczyszczalnie ekologiczne, niezawodne oraz proste w obsłudze. Jest istotna różność między biologiczną oczyszczalnią ścieków, a standardową oczyszczalnią, innymi słowy drenażową. W przypadku biologicznej oczyszczalni ścieków całkowity proces odbywa się w obszarze urządzenia. Natomiast w wypadku oczyszczalni drenażowej oprócz osadnika, konieczna jest cała infrastruktura drenażowa. 
Tak więc, biologiczne oczyszczalnie ścieków są o wiele bardziej skuteczne. Oczyszczoną w ten sposób wodę można potem dalej zużyć w szczególności do podlewania trawników, można doprowadzić ją do wód powierzchniowych, rowów melioracyjnych, strumieni, rzek bądź wprost do gruntu przy pomocy prostej studni chłonnej.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to oczyszczalnie hybrydowe, które wiążą w sobie dwie metody oczyszczania, zarówno metodę tlenową, jak i beztlenową. W wypadku biologicznej oczyszczalni ścieków użytkuje się osad czynny oraz tak zwane złoże biologiczne. W szczególności to drugie wyjście zapewnia większą ilość bakterii, w dużym stopniu większą przepustowość dobową i wielką wytrzymałość na nierównomierność dopływu ścieków, przerwy w dostawie prądu jak i pauzy w użytkowaniu.
Zasobniki biologicznej oczyszczalni ścieków są w szczególności wykonane z niezwykle odpornego polietylenu i mają kształt przypominający budowę granatu. Jest to o tyle ważne, że zapewnia równowagę konstrukcji we praktycznie każdych warunkach gruntowych bez niezbędności zastosowania betonu bądź niezbędności kotwiczenia.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to konstrukcje proste a w dodatku przemyślane, co powoduje a w dodatku umożliwia długotrwałą a także pewną pracę. Przede wszystkim taką oczyszczalnię można użytkować w celach gospodarczych. 
Biologiczna oczyszczalnia ścieków zaprząta względnie niewielką przestrzeń, może być stosowana w kłopotliwych warunkach gruntowo – wodnych.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to urządzenia, w których wykorzystuje się procesy grawitacyjnego osiadania zabrudzeń.
Na skutek rozłamu substancji organicznych przez mikroorganizmy tj. bakterie oraz pierwotniaki pozyskuje się oczyszczoną wodę pościekową.
Biologiczne oczyszczalnie ścieków to koszt rzędu kilkunastu tysięcy złotych, jednakże dają nam labę na wiele lat. Jest to kompromis pomiędzy wygodą, prostolinijnością oraz prędkością, a ekologią. Wypada pamiętać, że aby urządzenie szybko działało należy, przynajmniej raz w roku je serwisować.


Możliwość komentowania jest wyłączona.