Odwierty pionowe mikołów

Prywatne ujęcie wody

Zakup działki to pierwszy krok ku temu, żeby w niedalekiej przyszłości na jej terenie stanął nasz wyśniony dom. I choć w wielu przypadkach, budowa nie zacznie się z dnia na dzień, to kupienie nieruchomości gruntowej nieuzbrojonej bez wątpienia okaże się sprzyjającą inwestycją w dłuższym przedziale czasowym. Nie wielu inwestorów jest bowiem w stanie rozpocząć budowę domu od razu po nabyciu posesji. Niezbędne są bowiem  stosowne przyzwolenia budowlane na które jak to w większości wypadków bywa, trzeba wyczekiwać około kilkunastu miesięcy. Nim zatem otrzymamy korzystną decyzję administracyjną co do przerobienia posesji rolnej w budowlaną, jedyne co możemy zdziałać, to rozpocząć przygotowania do podłączenia wody (wykopanie studni głębinowej) lub podłączenia energii elektrycznej w jej granicach. By niemniej jednak studnia głębinowa z której będziemy zapożyczać czystą i w pełni zdatną do picia i innego rodzaju użytkowania wodę, niezbędne są odwierty pionowe. Ich rolą jest wykonanie wierceń mających na celu weryfikację właściwości fizycznych i mechanicznych gruntu na którym w przyszłości zrobione zostaną główne otwory pod studnię. Przy ich pomocy badana jest w szczególności gęstość właściwa oraz pozorna gruntu, jego wilgotność, przepuszczalność zwana inaczej wodoprzepuszczalnością czy też współczynnikiem filtracji i jego uziarnienie. Jeśli chodzi natomiast o parametry mechaniczne, to dzięki utworzeniu pionowych odwiertów, możemy dowiedzieć się natomiast jaka jest odporność gruntu na ściskanie czyli jaki ciężar jest on (grunt) w stanie znieść bez nadszarpnięcia jego struktury na wyznaczonej jednostce jego powierzchni. Inną rozważaną słusznością jest jego ściśliwość zatem zdolność do zminimalizowania jego objętości pod wpływem znajdującego się na jego powierzchni obciążenia. Należy przy tym dokonać rozdziału gruntu na spoisty a także niespoisty (sypki), przy czym pierwszy charakteryzuje się w dużej mierze większą spoistością i osiada znacznie wolniej. Badając grunt nie zapominajmy też o podłożu skalnym które także na terenie naszej posesji może występować. Dlatego też, zanim zdecydujemy się na wykopanie studni, musimy wiedzieć z jakim gatunkiem podłoża mamy do czynienia. Wjazd na obszar działki ciężkim sprzętem w wypadku mało spójnego jej podłoża przysporzy ogromu trudności. Do tego niezmiernie twarde podłoże skalne spowoduje, że wiercenie otworów nawet o średnicy 110 mm będzie graniczyło z przysłowiowym cudem. Może okazać się też, że w zupełności udaremni dokonanie wierceń.


Możliwość komentowania jest wyłączona.