Hale magazynowe gdynia

Przemysłowe hale magazynowe

Hale magazynowe należą do grupy hal przemysłowych. Są to duże a przy tym przestronne, przeważnie jednokondygnacyjne pomieszczenia bądź budynki z reguły w konstrukcji szkieletowej (rozdzielającej misje elementów nośnych a także wypełniających) jedno albo wielonawowej.
Hale magazynowe wchodzą w skład magazynów, to znaczy miejsc przeznaczonych do przechowywania gotowych towarów danych przedsiębiorstw. Magazyny oprócz części budowlanej (hale magazynowe) mogą obejmować również na swoim obszarze części placu nieosłoniętego (składowisko) czy też półosłoniętego (wiaty). Materiały bądź wyroby niezłomne na czynniki zewnętrzne i atmosferyczne (temperatura, deszcz, słońce, wiatr) składowane są na składowiskach, produkty, które należy chronić przed deszczem są umieszczane pod wiatami ochronnymi, natomiast pozostałe materiały, czułe na wszelkie czynniki atmosferyczne gromadzą hale magazynowe.
Podstawowym wyposażeniem jakimi dysponują hale magazynowe są wszelkiego rodzaju sprzęty do magazynowania (regały stałe, przejezdne czy też specjalistyczne, wieszaki, wieszaki, zasieki, stojaki oraz inne urządzenia specjalizowane), środki przewozu magazynowego (wózki naładowne, unoszące, ciągnikowe, transportowe czy podnośniki, układnice, przenośniki oraz manipulatory) i wszelkie pomocnicze sprzęty magazynowe (zbiorniki, palety, kontenery, wagi, czytniki kodów, paletyzatory lub sprzęty do taśmowania).
Hale magazynowe są obsługiwane przez przyuczonych magazynierów, którzy zważywszy na zakres swoich zdolności operują urządzeniem hali, maszynami czy urządzeniami lub kierują wykonawcami poszczególnych zadań.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

Jak dobrze urządzić mieszkanie