Hale magazynowe starachowice

zobacz

Przemysłowe hale magazynowe

Hale magazynowe należą do grupy hal przemysłowych. Są to ogromne a przy tym przestronne, na ogół jednokondygnacyjne pomieszczenia bądź budynki na ogół w konstrukcji szkieletowej (rozdzielającej role detalów nośnych oraz wypełniających) jedno lub wielonawowej.
Hale magazynowe wchodzą w skład magazynów, inaczej miejsc przeznaczonych do gromadzenia gotowych produktów danych przedsiębiorstw. Magazyny prócz części budowlanej (hale magazynowe) mogą obejmować również na swoim terenie części placu nieosłoniętego (składowisko) czy też półosłoniętego (wiaty). Produkty lub wyroby niezrażone na czynniki zewnętrzne oraz atmosferyczne (temperatura, deszcz, słońce, wiatr) magazynowane są na składowiskach, artykuły, które powinno się chronić przed deszczem są sytuowane pod wiatami ochronnymi, a pozostałe artykuły, wrażliwe na wszelkie czynniki atmosferyczne gromadzą hale magazynowe
Kluczowym wyposażeniem jakimi dysponują hale magazynowe są wszelkiego wariantu sprzęty do składowania (regały stałe, przejezdne bądź specjalistyczne, stojaki, stojaki, zasieki, stojaki oraz inne sprzęty specjalizowane), środki przewozu magazynowego (wózki naładowne, unoszące, ciągnikowe, transportowe czy podnośniki, układnice, przenośniki i manipulatory) oraz wszelkie wspomagające urządzenia magazynowe (zbiorniki, palety, kontenery, wagi, skanery kodów, paletyzatory czy też sprzęty do taśmowania).
Hale magazynowe są obsługiwane przez przyuczonych magazynierów, którzy z uwagi na zakres swoich kwalifikacji operują wyposażeniem hali, maszynami czy też urządzeniami bądź kierują wykonawcami poszczególnych zadań.


Możliwość komentowania jest wyłączona.

projektowanie maszyn i urządzeń